Voltor negre Pirineus El darrer any i mig s’ha duplicat la grandària de la colònia, que ha passat dels 14 exemplars en febrer de 2012 als 28 que hi ha actualment. Els tres polls nascuts enguany continuen evolucionant de manera molt satisfactòria.

El mes de setembre, la incipient colònia de voltor negre (Aegypius monachus) contava al Prepirineu de Lleida amb 28 exemplars endògens, és a dir, alliberats o nascuts dins el marc del programa de reintroducció Boumort-Alinyà. Si hi afegim altres 4-6 voltors negres exògens que semblen haver-se agregat a la colònia, aquesta contaria ara amb més de 30 individus.

Els tres polls nascuts en 2013 evolucionen molt satisfactòriament. Les mostres de sang que es van prendre en el seu dia han determinat que es tracta de dos mascles i una femella. És notòria la seva progressió tant pel que fa a les seves capacitats de vol a distància como en l’obtenció autònoma de menjar.

D’altra banda, el 9 de setembre es va obrir la instal·lació d’aclimatació d’Alinyà per permetre la sortida de Trasgu, després de 6 mesos d’estada prèvia. Aquest mascle jove, cedit per la C. A. d’Astúries, visita sovint el PAS d’Alinyà i roman centrat al voltant del punt d’alliberament.

A més, l’Ares i una femella sense anelles han estret llaços durant el mes de setembre, formant la que seria la primera parella mixta entre un exemplar del programa i un individu exogen sense anelles d’identificació.

Voltor negre Pirineus Voltor negre Pirineus

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i  per la Fundació Catalunya – La Pedrera. GREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natural d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort. REE hi participa de manera destacada amb el finançament dels emissors que permeten fer el seguiment dels voltors negres del projecte.